Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015

Για να μην ξεχνάμε«Κόλασις είναι σήμερον η κατάστασις της πατρίδος μας... Σφάζουν οι Γερμανοί. Σφάζουν τα Τάγματα Ασφαλείας. Σφάζουν και οι αντάρται. Σφάζουν και καίουν... Η ευθύνη του ΕΑΜ είναι ότι δεν απέβλεψε μόνον εις τον απελευθερωτικόν αγώνα, αλλά ηθέλησε να προετοιμάση την μεταπολεμικήν δυναμικήν του επικράτησιν... Με την τρομοκρατικήν αυτήν δράσιν του ΕΑΜ - ΕΛΑΣ, εδημιουργήθη, δυστυχώς, το ψυχολογικόν κλίμα, το οποίον επέτρεψεν εις τους Γερμανούς να επιτύχουν εις το τρίτον έτος της δουλείας ό,τι δεν είχαν κατορθώσει κατά τα δύο πρώτα έτη - την κατασκευήν των Ταγμάτων Ασφαλείας...» Γ.Παπανδρέου στο "Συνέδριο του Λιβάνου"

Να λοιπόν ποιος έφταιγε για τη δημιουργία των Ταγματων Ασφαλείας.
Το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και η ένοπλη αντίσταση!

Πως να μην κυκλοφορούν ελεύθεροι και έχοντας πλούσια δράση οι πρώην ταγματασφαλίτες στα χρόνια του Γεωργίου Παπανδρέου λοιπόν; Αυτοί έφταιγαν;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου