Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2012

Αξιολόγηση αλά... γαλλικά στο Δημόσιο

 Εθνος
ΞΕΚΙΝΑ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ
Αξιολόγηση αλά... γαλλικά στο ΔημόσιοΥπογράφηκε από τους υπουργούς Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης Ευ. Βενιζέλο και Δ. Ρέππα η απόφαση για την αξιολόγηση 800.000 υπαλλήλων του δημόσιου τομέα. Τα κριτήρια έχει αναλάβει να διαμορφώσει μέχρι το τέλος του μηνός ομάδα ειδικών του γαλλικού κράτους, που παρέχει τεχνική υποστήριξη στην ελληνική κυβέρνηση

Το «πράσινο φως» για την αξιολόγηση 800.000 υπαλλήλων, υπηρεσιών και οργανισμών στον «στενό» και ευρύτερο δημόσιο τομέα -εκτός των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών-, που έχει ως στόχο τη μείωση του κράτους κατά 30%, «άναψε» η χτεσινή υπογραφή της απόφασης από τους υπουργούς Οικονομικών, Ευ. Βενιζέλο, και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Δ. Ρέππα, με την οποία προσδιορίζονται οι φορείς που θα αξιολογηθούν. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των υπαλλήλων θα διαμορφωθούν μέχρι τα τέλη του Ιανουαρίου από την ομάδα στελεχών του γαλλικού κράτους η οποία παρέχει τεχνική βοήθεια στην ελληνική κυβέρνηση.
Η εκκίνηση των διαδικασιών, όπως αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη, θα επιφέρει σαρωτικές αλλαγές στο Δημόσιο σε συνδυασμό με τη θεσμοθέτηση του Επιτελικού Κράτους, για το οποίο αναμένεται να κατατεθεί σχετικό νομοσχέδιο στα τέλη του μήνα. Υπολογίζεται ότι θα μετακινηθούν χιλιάδες υπάλληλοι στον στενό δημόσιο τομέα, ενώ τον δρόμο της απόλυσης αναμένεται να ακολουθήσουν οι εργαζόμενοι φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα που θα καταργηθούν, ακόμα και μόνιμοι υπάλληλοι που απασχολούνται σε υπηρεσίες του Δημοσίου οι οποίες θα καταργηθούν ή θα ιδιωτικοποιηθούν. Η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους. Συγκεκριμένα, με την ΚΥΑ τίθενται σε αξιολόγηση οι οργανικές μονάδες και το προσωπικό τους από 1-1-2012 στους φορείς:
 • Υπουργεία και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου εποπτείας τους
 • Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης και Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας, Ενημέρωσης
 • Αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες
 • Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
 • Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές
 • ΔΕΚΟ και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου του Κεφ. Α' του Ν.3429/2005 εφόσον απασχολούν τουλάχιστον 30 εργαζομένους.
Το «πράσινο φως» για την αξιολόγηση 800.000 υπαλλήλων άναψαν με κοινή απόφασή τους οι Ευ. Βενιζέλος, και Δ. Ρέππας  Οπως αναφέρουν κύκλοι του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η διαδικασία της αξιολόγησης θα γίνει με τη συμβολή εξωτερικών συμβούλων, πιθανότατα ενός αναγνωρισμένου διεθνούς οργανισμού όπως ο ΟΟΣΑ και υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Σύμφωνα με πληροφορίες, υψηλόβαθμα στελέχη του ΑΣΕΠ εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους στη συμμετοχή της ανεξάρτητης αρχής στη διαδικασία αξιολόγησης, παρά το γεγονός ότι προβλέπεται η συμμετοχή του από τον νομό 4024/2011. Οπως αναφέρουν, το ΑΣΕΠ έχει ως αποστολή τη διενέργεια των προσλήψεων και όχι την αξιολόγηση απολύσεων από τον κρατικό μηχανισμό. Αντίστοιχα, αναμένονται αντιδράσεις και από την ΑΔΕΔΥ, αφού στελέχη της υπογραμμίζουν πως οι δημόσιοι υπάλληλοι συμφωνούν με τη διαδικασία της αξιολόγησης, η οποία όμως θα συμβάλλει στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και δεν θα αποτελεί άλλοθι για απολύσεις.
Το «πράσινο φως» για την αξιολόγηση 800.000 υπαλλήλων άναψαν με κοινή απόφασή τους οι Ευ. Βενιζέλος, και Δ. Ρέππας

Δ. Ρέππας
Το πλαίσιο των αλλαγών
H διαδικασία της αξιολόγησης θα γίνει με τη συμβολή εξωτερικών συμβούλων  «Στις επικείμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες μας, προβλέπουμε διαδικασίες αξιολόγησης τόσο των δομών όσο και των προσώπων ώστε σε διαρκή βάση να γνωρίζουμε το ποιοτικό επίπεδο αναφοράς του ελληνικού κράτους», είχε αναφέρει ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δ. Ρέππας στην ομιλία του στη Βουλή για τον προϋπολογισμό του 2012, παρουσιάζοντας το πλαίσιο αλλαγών που θα επιτευχθούν στο Δημόσιο. Ο κ. Ρέππας είναι υπέρμαχος της θεσμοθέτησης αντικειμενικών κριτηρίων για την αξιολόγηση των υπηρεσιών του Δημοσίου ως μέρος ενός συνολικού προγράμματος μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης. Είχε επισημάνει, επίσης, ότι οι κρατικές δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στον πυρήνα του κράτους δικαίου μπορεί να αποδοθούν στον ιδιωτικό τομέα.
H διαδικασία της αξιολόγησης θα γίνει με τη συμβολή εξωτερικών συμβούλων

Oι προβλέψεις του σχεδίου
Η διαδικασία και τα κριτήρια για την κρίση των υπηρεσιών
Τα κριτήρια αξιολόγησης των υπαλλήλων, τα οποία θα φέρουν τη σφραγίδα των στελεχών του γαλλικού κράτους που ανήκουν στην Task Force, δεν θα επικεντρώνουν στα τυπικά προσόντα των εργαζόμενων, όπως αναφέρουν αρμόδιες κυβερνητικές πηγές.
Χωρίς να παραβλέπεται το εκπαιδευτικό επίπεδο των υπαλλήλων, θα δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην αξιολόγηση των δεξιοτήτων που κατέχουν, στον βαθμό συνεργασίας που επιδεικνύουν με τους συναδέλφους τους, στη σχέση που διαμορφώνουν με τους πολίτες, στη δυνατότητα επίτευξης προσδιορισμένων στόχων κ.τ.λ.
Σε συνδυασμό με τα στοιχεία που συλλέγει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τις υπηρεσίες που διαθέτουν πλεονάζον ή ελλιπές προσωπικό, θα επιφέρει σαρωτικές μετακινήσεις υπαλλήλων, χωρίς γεωγραφικά κριτήρια, στο σύνολο της επικράτειας. Οσον αφορά τα κριτήρια αξιολόγησης των υπηρεσιών, αρμόδια κυβερνητικά στελέχη αναφέρουν ότι η κατάργηση μίας διεύθυνσης ή ενός τμήματος υπουργείου ή ΝΠΔΔ ή αντίστοιχα η αξιολόγηση ότι μία δραστηριότητα που ασκείται από το κράτος πρέπει να αποδοθεί στον ιδιωτικό τομέα, θα αποτελεί μία σύνθετη απόφαση την οποία αρχικά πρέπει να εισηγηθεί ο αρμόδιος υπουργός και κατόπιν να συμφωνήσει το υπουργικό συμβούλιο.
Καταργήσεις
Αντίστοιχες αποφάσεις, οι οποίες μπορεί να ληφθούν για κατάργηση δημόσιων οργανισμών που θα αξιολογηθούν αρνητικά, θα οδηγήσουν σε απολύσεις μόνιμου ή αορίστου χρόνου προσωπικού, εντός του 2012. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση υπηρεσιών και προσωπικού θα λάβουν άμεσα δεσμευτική μορφή, είτε με την υπογραφή υπουργικής απόφασης είτε με την ένταξή τους σε νεότερη πράξη νομοθετικού περιεχομένου.
Ειδική επιτροπή
Υπό τον πρωθυπουργό οι αλλαγές στον δημόσιο τομέα
Την πανηγυρική έναρξη του προγράμματος για την Μεταρρύθμιση του Κράτους θα πραγματοποιήσει στις αμέσως επόμενες ημέρες, το αρμόδιο υπουργείο, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές. Οι αλλαγές στο Δημόσιο θα τεθούν υπό τον συντονισμό και τον έλεγχο ειδικής επιτροπής στην οποία αναμένεται να τεθεί επικεφαλής ο πρωθυπουργός κ. Λουκάς Παπαδήμος. Σε πιστή εφαρμογή των συστάσεων του ΟΟΣΑ, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης έχει δημιουργήσει μία υποστηρικτική ομάδα για την υλοποίηση του προγράμματος, η οποία αποτελείται από υψηλόβαθμα στελέχη της ελληνικής διοικητικής ιεραρχίας και Γάλλους αξιωματούχους.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι για πρώτη φορά η ελληνική κυβέρνηση σε συνεργασία με την Task Force έχουν διαμορφώσει ένα ενιαίο πρόγραμμα δράσεων, που δεν έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα και συμβάλλουν στην οργανωμένη και εκ βάθρων μεταρρύθμιση του κρατικού μηχανισμού.
Τμήματα του σχεδιασμού για την αναδιοργάνωση του κράτους, έτσι όπως το έχει περιγράψει ο ΟΟΣΑ στην πρόσφατη αξιολόγηση του Δημοσίου, αποτελούν:
 • Η θέσπιση κριτηρίων για την αξιολόγηση υπηρεσιών και υπαλλήλων
 • Η μείωση των κρατικών δομών κατά 30% τουλάχιστον
 • Το θεσμικό πλαίσιο για τη διαμόρφωση του Επιτελικού Κράτους
 • Ο νόμος για την αναμόρφωση του Πειθαρχικού Δικαίου των Υπαλλήλων
 • Η νομοθετική παρέμβαση για την Καλή Νομοθέτηση και την Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας
 • Η εφαρμογή του νέου Βαθμολογίου – Μισθολογίου
 • Το νέο σύστημα αξιολόγησης των προϊσταμένων στο Δημόσιο με γραπτές εξετάσεις, συνέντευξη και μοριοδότηση
 • Η αναμόρφωση της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, η οποία θα αναλάβει την επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων
 • Η θεσμοθέτηση κανόνων για την ανάπτυξη της κινητικότητας στο Δημόσιο.
ΝΙΚΟΣ Β. ΤΣΙΤΣΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου