Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013

Θέλετε να σώσετε τον τραπεζικό σας λογαριασμό από κατασχέσεις;

Το βρήκα το πρωί στην "Η" και σκέφτηκα ότι μπορεί να είναι προσωρινά χρήσιμο.
Αρπάζουν λεφτά από λογαριασμούς 60-70 ευρώ. Πάει ο κόσμος να ψωνίσει για το φαγητό της μέρας και λείπουν και τα λίγα δεκάρικα που ειχαν μείνει. 
Τόσο ανθρώπινος ο καπιταλισμός και οι Σαμαροβενιζέλοι του...


 Δηλώστε τον ως καταθετικόΔηλώστε τον ως καταθετικό για να τον σώσετε τον τραπεζικό σας λογαριασμό.

Αυτό συστήνει ο Συνήγορος του Καταναλωτή, Ευάγγελος Ζερβέας, μετά τις κατασχέσεις που έχουν τράπεζες για χρέη οφειλετών προς αυτές.

Σύμφωνα με τον κ. Ζερβέα, από τις 14 Ιουνίου 2013 ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4161/2013 σύμφωνα με τις οποίες προβλέφθηκε ότι απαιτήσεις από καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για ατομικό λογαριασμό και των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για κοινό λογαριασμό (άρθρο 20). Ωστόσο, το εν λόγω ακατάσχετο συνοδεύεται από τη νομοθετική πρόβλεψη ότι ''με δήλωση του καταθέτη προς ένα εκ των πιστωτικών ιδρυμάτων προσδιορίζεται ο λογαριασμός για τον οποίο θα ισχύει το ακατάσχετο''.

Για το λόγο αυτό η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» συνεχίζει, παρά την έναρξη εφαρμογής του σχετικού νόμου, να δέχεται καταγγελίες καταθετών στους λογαριασμούς των οποίων οι Τράπεζες προβαίνουν σε συμψηφισμούς για χρέη τους προς αυτές χωρίς να τηρούν τα παραπάνω όρια των 1.500 ευρώ και 2.000 ευρώ αντίστοιχα.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Συνήγορος του Καταναλωτή, κ. Ευάγγελος Ζερβέας, καλεί τους καταθέτες να προβούν άμεσα σε δήλωσή τους προς εκείνη την Τράπεζα που τηρούν λογαριασμό για τον οποίο επιθυμούν να ισχύει το ακατάσχετο των 1.500 ευρώ για ατομικό τους λογαριασμό ή των 2.000 ευρώ για κοινό τους λογαριασμό, προκειμένου να προστατευθούν χάρη στις ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4161/2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου