Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012

H εργατική εξουσία - Παρουσίαση των θέσεων από την Αλ.Παπαρήγα"Η νέα εξουσία είναι υπόθεση όλης της εργατικής τάξης και συμμετέχουν και οι άλλες κοινωνικές δυνάμεις. Θεμέλιο της εργατικής εξουσίας είναι η παραγωγική μονάδα, η κοινωνική υπηρεσία, η διοικητική μονάδα, ο παραγωγικός συνεταιρισμός, όπου ασκείται το δικαίωμα του εργαζόμενου να εκλέγει και να ανακαλεί τους αντιπροσώπους της μονάδας. Να εκλέγει και να ανακαλεί τους αντιπροσώπους για το παραπάνω όργανο.

Η συνέλευση της παραγωγικής, της κοινωνικής υπηρεσίας, της διοικητικής μονάδας, του παραγωγικού συνεταιρισμού είναι το Σώμα που εξασφαλίζει τη συμμετοχή του κάθε εργαζόμενου. Στη συνέλευση των εργαζομένων θεμελιώνεται η άμεση και έμμεση εργατική δημοκρατία, η αρχή του ελέγχου, της απόδοσης ευθύνης και της ανακλητότητας που επεκτείνεται και στα μέλη της διεύθυνσης."Η δομή της σοσιαλιστικής εξουσίας περιλαμβάνει το εργατικό συμβούλιο, το περιφερειακό συμβούλιο και το ανώτατο όργανο της εργατικής εξουσίας.
  • Κοινωνικοποιούνται τα μέσα παραγωγής στη βιομηχανία, στην ενέργεια - ύδρευση, στις τηλεπικοινωνίες, στις κατασκευές, επισκευές, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, το χονδρικό - λιανικό και εισαγωγικό - εξαγωγικό εμπόριο, οι συγκεντρωμένες τουριστικές - επισιτιστικές υποδομές, οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις καπιταλιστικού τύπου.
  • Κοινωνικοποιείται η γη, οι καπιταλιστικές αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Διαμορφώνονται κρατικές παραγωγικές μονάδες για την παραγωγή και επεξεργασία αγροτικών προϊόντων ως πρώτων υλών ή προϊόντων κατανάλωσης. Η ελληνική πραγματικότητα δεν απαιτεί αναδιανομή της γης. Οι μη κατέχοντες γη καλλιεργητές θα εργάζονται στις σοσιαλιστικές μονάδες αγροτικής, γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής.
  • Το μέτρο της κοινωνικοποίησης της γης αποκλείει τη δυνατότητα συγκέντρωσης της γης, την αλλαγή χρήσης και εμπορευματοποίησή της από τους ατομικούς ή συνεταιρισμένους αγροτοπαραγωγούς. Προωθείται ο αγροτικός παραγωγικός συνεταιρισμός, ο οποίος έχει δικαίωμα χρήσης της κοινωνικοποιημένης γης ως παραγωγικού μέσου. Η ένταξη των μικροϊδιοκτητών αγροτών πραγματοποιείται εθελοντικά με κίνητρα.
  • Καταργείται η ατομική ιδιοκτησία και η οικονομική δραστηριότητα στην Εκπαίδευση, στην Υγεία - Πρόνοια, στον Πολιτισμό και στον Αθλητισμό, στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Οργανώνονται πλήρως και αποκλειστικά ως κοινωνικές υπηρεσίες.
  • Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ξένης εργασίας, δηλαδή η μίσθωση εργασίας από τους ακόμα κατέχοντες μεμονωμένα μέσα παραγωγής σε κλάδους που δεν υφίστανται υποχρεωτική κοινωνικοποίηση, π.χ. στη βιοτεχνία, στην αγροτική παραγωγή, στον τουρισμό - επισιτισμό, σε ορισμένες βοηθητικές υπηρεσίες.
Από το χθεσινή παρουσίαση των θέσεων της ΚΕ του ΚΚΕ για το 19ο συνέδριο από την Αλ.Παπαρήγα.
Σε κλίμα μεγάλης σοβαρότητας, ευθύνης  αλλά και συγκίνησης.
Πάμε για το 19ο συνεδριο. Ο σπόρος αυτός μπορεί να ξεπεταχθεί πολύ γρήγορα  μες στον παλιόκαιρο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου